Togfribillett-fond

FONDET ER AVVIKLET!

VEDTEKTER FOR TOGFRIBILLETTFOND
Når Nettbuss fjernet togfribilletten den 01.01.2003, så ville Bilpersonalets Landsråd ha forhandlinger på dette, noe som ble avvist fra Nettbuss AS.. Videre ble saken oversendt til LO`s juridiske kontor for vurdering om vi skulle ta ut stevning. Dette var noe som dro ut i tid og mange ressurser ble brukt fra begge parter. Det endte med at Nettbuss AS ville kjøpe seg fri fra rettsaken med kroner 500.000 (femhundretusen) overført til Bilpersonalets Landsråd. Etter anbefaling fra Lo`s jurister ble landsrådet anbefalt å godta dette. Ut i fra dette så vil vi bruke disse pengene etter følgende vedtekter:

FORMÅL
1. Pengene skal brukes til å refundere togbillett innenlandsreise klasse
2 for NJF`s medlemmer i Nettbuss som hadde fribilletten pr.1.1.2003, og fortsatt er i konsernet som medlem av NJF, og pensjonister som har krav på refusjon. Dette gjelder også for de med rettigheter som aktive når de går av med pensjon.
2. Ordningen gjelder fra 01.01.2006.

FORVALTNING
1. Landrådets Arbeidsutvalg forvalter kapitalen og foretar kontroll og utbetaling av innsendte krav i henhold til retningslinjer for vedtatte ytelser.
2. Eventuelle klager skal behandles av Landsrådet.

STYRET
1. Landrådets arbeidsutvalg er styret i fondet og landrådets revisor er revisor for fondet.
2. Det føres et eget regnskap for fondet av Landsrådets kasserer.

YTELSER
1. De som har rett til refusjon er fast ansatte, ektefeller / samboer og felles barn under 16 år, og pensjonister med ektefelle / samboer. I begge tilfeller må samboerforholdet ha vart i minimum 2 år. Samboerforholdet
dokumenteres fra folkeregisteret med felles adresse. 2. Refusjonen gjelder NOK 2,500 pr. år for hver husstand.
3. Refusjon av billettene skjer 1 gang hvert kvartal. (eks 1. kvartal er jan, feb, mars, 2.kvartal er april osv.)
4. Billetter som skal refunderes må være godkjent av foreningsleder som sender disse til Landsrådet senest 1 måned etter kvartalsskifte. Eldre billetter refunderes ikke.
5. Refusjonen gjelder kun togbilletten. Ikke sovevogn og/eller plassbillett.
6. Billetten må være klippet/stemplet. Gyldig kvittering vedlegges.

OPPHØR
1. Når kapitalen med renter er oppbrukt opphører ordningen. Dette vedtas av Landsrådet.

Skjema refusjon togbillett. (1)