Innspurt i uravstemningen.

Frifagbevegelse har publisert et innlegg fra foreningsleder i avd. 24 Loke Borgersen. Fornuftige tanker og meninger fra en særdeles engasjert leder der dere kan lese om hans vinkling i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Uravstemning 2018

Hovedtariffoppgjøret 2018 er gjennomført i et samordnet oppgjør. Det innebærer at partene sentralt har gjennomført forhandlinger i Spekter/LO Stat og NHO/LO. Bransjeavtalen er videreført i sin helhet og er fortsatt lik i privat og statlig sektor. Dette er det grunnleggende viktige prinsippet i anbudsregimet innenfor buss. Slitertillegget og avtale om forbedret AFP er innført i Bransjeavtalen. Det er avtalt et kronetillegg på Kr 1,30 pr time. AFP-ordningen er sikret for fremtiden med en forpliktende avtale […]

Tariff 2018 VIII

Ingen streik i Nettbuss. Lønnsoppgjøret er endelig i havn. Nå går meklingsresultatet til uravstemning med frist 27. april. Informasjon om dette kommer fra forbundet innen 18. april 2018

Tariff 2018 VII

De sentrale forhandlingene for A-delen i Spekter startet tirsdag. – Vi krever økt kjøpekraft til alle, lavtlønnstillegg og at lønnsforskjellene reduseres for de med høyere utdanning, sier LO Stats nestleder Eivind Gran. LO Stat krever et generelt tillegg til alle på 1.950 kroner. Det kreves et lavtlønnstillegg på 4.875 kroner til de som tjener 417.726 kroner eller mindre. LO Stats krav holder seg innenfor rammene av frontfaget, det vil si 2,8 prosent. A-delen gjelder for […]

Tariff 2018 VI

Som kjent gjenopptas meklingen i Spekter/Nettbuss vs LO Stat 10. april 2018 på ettermiddagen. Forhandlingsfrist er satt til kl. 24:00. Siden oppdateres fortløpende underveis!

Tariff 2018 V

Streikefaren er over i privat sektor. LO og NHO er kommet til enighet i årets samordnede oppgjør. Det gjøres oppmerksom på at meklingen i Nettbuss er brutt!

Tariff 2018 IV

Det kommer stadige spørsmål angående streikestøtte om det blir streik. For våre medlemmer vil dette følge vedtak i NJFs forbundsstyret av 16. januar 2018:  Sak 1b) Streikebidrag 2018 Ved uttak til streik/permittering som følge av streik utbetales et streikebidrag på nettolønn ved uttak på inntil 20% av medlemmene i berørt overenskomst. Ved mer enn 20% uttak utbetales kr. 600,- pr. dag i 6 dager pr. uke. Fristen nærmer seg, og faren for en stor streik […]

Tariff 2018 III

Plassfratredelse i Nettbuss AS LO Stats 1 uttak: Drammen 125 Sandnes 64 Furubakken 23 Lommedalen 44 Bærum 11 Totalt: 267   Førsteuttaket i privat sektor Bussbransjeavtale-LO: Nobina Norge AS Norgesbuss AS, Avd. Nittedal Norgesbuss AS, Avd. Forus Norgesbuss AS, Hovedkontoret / avd. Trollåsen Norgesbuss Ekspress AS Unibuss Ekspress AS Unibuss AS *Plassfratredelsen er begrenses til kjøring/oppdrag i fylkene Oslo og Akershus. Bussbransjeavtale-YS Nobina Norge AS, Avd. Oslo Jernkroken, avd. Ski, avd. Nesodden, avd. Enebakk Norgesbuss […]