Reisetid = arbeidstid

Høyesterett slår fast at offentlig ansatte som er sendt på reise og som står til arbeidsgivers disposisjon under reisen, skal regne selve reisen som arbeidstid. Dommen er relevant for flere hundre tusen arbeidstakere her i landet. Slike regelverket blir praktisert i dag, vil reisetiden normalt regnes som fritid, og man vil ikke ha rett til lønn eller avspasering med mindre det er avtalt med arbeidsgiver. Utgangspunktet for vurderingen er saken til en norsk politimann som […]

Sykelønnsordningen kan bli endret.

To eksperter foreslår konkrete endringer i den norske sykelønnsordningen i kjølvann av tallene som viser at Norge har flest sykedager i Skandinavia.

Valg av ansatterepresentanter til styret i NSB

Dette er meldingen du skal motta fra valgstyret: Hei Velkommen til valg av ansattes representanter til styrene i NSB AS og Nettbuss AS. Du kan gjennomføre to valg, et valg til konsernstyret i NSB AS og et til styret i Nettbuss AS. Du kommer til avstemmingen ved å klikke på denne lenken http://www.tns-gallup.no/nsbvalg2018. Du logger inn med ditt ansattnummer og din fødselsdato som brukernavn. For eksempel vil en ansatt med ansattnummer 12345 som er født […]

HUSK Å GI DIN STEMME TIL STYREVALGENE!

Det skal velges styremedlemmer og varamedlemmer til styret i NSB AS (konsernstyret). Det skal samtidig velges medlemmer og varamedlemmer til styret i Nettbuss AS og Nettbuss Travel AS. Valgene skal foregå som forholdstallsvalg (listevalg). Forslag til kandidater er innkommet valgstyrene innen fristens utløp. I begge valg er det levert felleslister fra LO forbundene. Fra vår organisasjon (Bilpersonalet i NJF) er det landsrådsleder Jan Audun Strand som er 3. kandidat på listen til NSB. Han er […]

Digital sykemelding

VIKTIG INFORMASJON OM SYKEMELDINGER! NAV har innført digitale sykmeldinger som vi alle skal benytte. VIKTIG: • Når du er hos legen; be om digital sykmelding (noen sykehus og spesialister har ikke mulighet å sende digitalt ennå, da gjelder gamle rutiner) • Etter at du har fått sykemelding fra legen vil du få en SMS/e-post fra NAV. Følg instruksjoner du får der. Du må selv sende digital sykmelding fra nav.no snarest – det går ikke automatisk. […]

Medlemmene sa ja til lønnsoppgjøret

71,2 prosent har stemt ja, mens 28,2 prosent har stemt nei. Valgdeltagelsen var på 50,2 prosent. Slitertillegget. Mens LO og NHO meklet på overtid hos Riksmekleren første helgen i april, benket LO Stats og Spekters delegasjoner seg til mekling i Nettbuss på Thon Hotel Opera søndag 8. april. Kravene var de samme som i meklingen mellom LO og NHO. Da LO og NHO ble enige om å erstatte Sluttvederlagsordningen med slitertillegget, ble de enige om en ordning […]

Innspurt i uravstemningen.

Frifagbevegelse har publisert et innlegg fra foreningsleder i avd. 24 Loke Borgersen. Fornuftige tanker og meninger fra en særdeles engasjert leder der dere kan lese om hans vinkling i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Uravstemning 2018

Hovedtariffoppgjøret 2018 er gjennomført i et samordnet oppgjør. Det innebærer at partene sentralt har gjennomført forhandlinger i Spekter/LO Stat og NHO/LO. Bransjeavtalen er videreført i sin helhet og er fortsatt lik i privat og statlig sektor. Dette er det grunnleggende viktige prinsippet i anbudsregimet innenfor buss. Slitertillegget og avtale om forbedret AFP er innført i Bransjeavtalen. Det er avtalt et kronetillegg på Kr 1,30 pr time. AFP-ordningen er sikret for fremtiden med en forpliktende avtale […]