Lokalorganisasjoner

| Avd 05 Gods |  Avd 14 Hedmark/Oppland |  Avd 24 Buskerud/Telemark/Vestfold |  Avd 34 Sør/Vest Norge | Avd 44 Nettbuss Travel | Avd 54 Møre og Romsdal | Avd 64 Sør og Nord Trøndelag | Avd 114 Østfold | Avd 214 Oslo og Aksershus


Bilpersonalets avd. 05 – Gods

Omfatter alle ansatte i Bring Logistics Nettlast AS.

Foreningsleder: Gøran Raknem – Adresse: Voll 6386 Måndalen – Mobil: 997 02 511

Nestleder:             Erik Andersen –  Adresse: Ringveien 16, 1467 Strømmen – Mobil: 913 01 057

Kasserer:               Kjetil Gjertsen – Adresse: Barkåkerveien 25A, 3157 Barkåker – Mobil: 982 95 394

Sekretær:               Roald Hernes – Adresse: Kjernevik 28, 5114 Tertnes – Mobil: 982 95 551


Bilpersonalets avd. 14 -Hedmark/Oppland

Avd. 14 organiserer bussjåfører og øvrige ansatte i Nettbuss AS i Hedmark og Oppland.
Foreningsleder:             Morten Holm – Mobil: 979 93 728 – E-post: leder14@njfbil.no
Nestleder:                        Even Jacobsen- Mobil:  916 59 781    E-post:
Sekretær:                         Lars Ulrik Olsen Mobil: 916 59 739 – E-post: sekretar14@njfbil.no
Kasserer:                         Odd Arild Ånerud – Mobil: 916 59 675 – E-post: kasserer14@njfbil.no

Kongsvinger:

Leder: Bjørn Johnsrud, 916 59 795

Nestleder: Even Jacobsen, 916 59 781

Sekretær: Knut Rinden, Østre Solørveg 36, 2211 Kongsvinger, krinden9@gmail.com, 412 63 113

Styremedlem: Henning Røed

Styremedlem: Morten Øksdahl

Varamedlem: Ola Skorem,  os@njfbil.no 916 59 961

Varamedlem: Alf Tore Pedersen

Gjøvik:

Leder:  Morten Holm

Nestleder:   Ole Martin Næss,

Sekretær:  Ruben Strøm,

Styremedlem: Kjell Helge Skogly Nordby

Styremedlem: Hans Ivar Schei

Ungdomskontakt:

Foreningslederen kan som regional koordinator i henhold til inngått samarbeidsavtale i Nettbuss AS bistå våre lokale tillitsvalgte i enkeltsaker. 
———————————————————————————————————————

Bilpersonalets avd. 24 – Buskerud/Telemark/Vestfold

Avd. 24 organiserer bussjåfører og øvrige ansatte i Nettbuss AS i Buskerud, Telemark og Vestfold

Foreningsleder: Loke Borgersen – Mobil: 948 76 422                  E-post: leder24@njfbil.no
Nestleder/Sekretær:  Ingrid Steinmoen – Mobil: 992 85 926    E-post: nestleder24@njfbil.no
Styremedlem: Edgar Gudem – Mobil 909 23 401                           E-post: edgar.gudem@sf-nett.no
Styremedlem: Helge Karlsen – Mobil 936 00 659                          E-post: helgka2@altiboxmail.no

Kongsberg: Klubbleder og lokal tillitsvalgt – Ingrid Steinmoen

Hoksund: Klubbleder og lokal tillitsvalgt – Loke Borgersen

Vikersund: Lokal kontaktperson – Ole Jan Lehne – Mobil: 950 32 355

Drammen: Lokal kontaktperson – Edgar Gudem – Mobil: 909 23 401

Grenland: Lokal kontaktperson – Per Morten Gjemble – mobil: 952 74 029

Foreningslederen kan som regional koordinator i henhold til inngått samarbeidsavtale i Nettbuss AS bistå våre lokale tillitsvalgte i enkeltsaker. 

———————————————————————————————————————

Bilpersonalets avd. 34 – Sør/Vest Norge

Avd. 34 organiserer bussjåfører og øvrige ansatte i Nettbuss AS i Rogaland og Hordaland.

Foreningsleder: Sten-Hugo Tønnessen – Mobil: 468 38 453  E-post: leder34@njfbil.no

Nestleder: Ryszard Fijalkowski – Mobil: 450 11 309 E-post: rikard1@onet.pl

Sekretær: Grzegorz Zaborowski – Mobil: 920 61 925 E-post: gregorzga1@gmail.com

Styremedlem: Piotr Fratczak – Mobil: 410 67 588 E-post: piotrfratczak1977@gmail.com

Styremedlem: Wieslaw Filiks – Mobil: 939 69 005 E-post: w.filiks@wp.pl

Styremedlem: Edyta Jakubina – Mobil: 463 40 314 E-post: edyta.jakubina@gmail.com

Vara styremedlem: Margunn Undheim Oftedal – Mobil: 991 50 722 E-post: egil.oftedal@lyse.net

Foreningslederen kan som regional koordinator i henhold til inngått samarbeidsavtale i Nettbuss AS bistå våre lokale tillitsvalgte i enkeltsaker. 


Bilpersonalets avd. 44 – Nettbuss Travel

Foreningsleder og HTV for NJF: Dag Eidet – Mobil: 934 34 235   E-post: deidet@me.com

Nestleder:  – Nestleder – Mette Lill Andersen – Fredrikstad – Mobil: 90569716 – mettelillandersen@hotmail.com

Sekretær: Jan Egil Eriksen – Fredrikstad – Mobil: 93431687 E-post: ane.eriksen@getmail.no

 Styremedlem: Bjørn Arild Hansen – Sarpsborg – Mobil: 95724820 E-post: bahansen69@gmail.com
Økonomiansvarlig: Arne Meådal – Mobil:             E-post: am@njfbil.no 

Bilpersonalets avd. 54 – Møre og Romsdal

Avd. 54 organiserer bussjåfører og øvrige ansatte i Nettbuss AS i Møre og Romsdal

Foreningsleder: Olaf Antonsen – mobil: 920 95 696 – E-post: nestleder54@njfbil.no

Nestleder: Kjell Løndal – mobil: 980 70 515 – E-post: kl@njfbil.no

Sekretær: Eldar Kvammen – mobil: 924 01 347   – E-post: petekva@online.no

Kasserer: Callum Volle – mobil:  970 15 069 – E-post: callumvolle@hotmail.com

Styremedlem: Tor Akerø – mobil: 992 90 924  – E-post: takero@online.no

Styremedlem: Erling Christophersen – mobil: 950 13 556 – E-post: erling.christophersen@gmail.com

Molde: Klubbleder og lokal tillitsvalgt – Asle Frostad       – Mobil: 406 03 068   – E-post: aslefrostad@gmail.com

Ålesund: Klubbleder og lokal tillitsvalgt – Kjell Løndal   – Mobil: 980 70 515  – E-post: kl@njfbil.no

Volda: Lokal tillitsvalgt: Bjørn Inge Olsen                           – Mobil: 414 25 110   – E-post: bjoer-ol@online.no

Foreningslederen kan som regional koordinator i henhold til inngått samarbeidsavtale i Nettbuss AS bistå våre lokale tillitsvalgte i enkeltsaker. 


Bilpersonalets avd. 64 – Trøndelag

Avd. 64 organiserer bussjåfører og øvrige ansatte i Nettbuss AS i Trøndelag.

Foreningsleder: Bernt-Erik  Skjetne – mobil 980 11 432 – E-post: leder64@njfbil.no

Nestleder/sekretær: Ingvar Dahlen – mobil 900 48 007 – E-post: nleder64@njfbil.no

Kasserer: Terje – mobil  – E-post: kasserer64@njfbil.no

Styremedlem: Roar Stamsve- mobil 906 16 654- E-post: styremedlem1 64@njfbil.no

Styremedlem/Opplysningssekretær: Arne Meådal – mobil 934 10 002 – E-post: am@njfbil.no

Melhus: Lokal tillitsvalgt – Magne Kvernstad – Mobil:

Foreningslederen kan som regional koordinator i henhold til inngått samarbeidsavtale i Nettbuss AS bistå våre lokale tillitsvalgte i enkeltsaker. 


 Bilpersonalets avd. 114 – Østfold

Avd. 114 organiserer bussjåfører og øvrige ansatte i Nettbuss AS i Østfold

Foreningsleder: Helge Øystrøm – Mobil:  – E-post: leder114@njfbil.no

Nestleder/sekretær:  – Mobil: – Mobil: 464 45 259 – E-post:

Økonomiansvarlig: Sverre Eliassen – Mobil: E-post:

Styremedlem: Jan Bjørnar Olsen Myrvang – Mobil 997 27 547 E-post: jbj-myrv@online.no

Styremedlem: Nils Klægstad – Mobil – E-post:

Styremedlem: Mona Andersen – Mobil:  E-post:

Styremedlem: Freddy Kulblik – Mobil:   E-post:

Styremedlem: Monica Nøkklestad – Mobil: 481 98 817 – E-post: fredrikstad114@njfbil.no

Fredrikstad: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Monica Nøkklestad – Mobil: 481 98 817 – E-post: fredrikstad114@njfbil.no

Halden: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Bjørnar Myrvang

Indre Østfold: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Nils Klægstad

Sarpsborg: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Freddy Kulblik

Moss: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Mona Andersen

Foreningslederen kan som regional koordinator i henhold til inngått samarbeidsavtale i Nettbuss AS bistå våre lokale tillitsvalgte i enkeltsaker. 

____________________________________________________________________

Bilpersonalets avd. 214 – Oslo og Akershus

Avd. 214 organiserer bussjåfører og øvrige ansatte i Nettbuss AS i Oslo og Akershus

Leder: Tormod Rokstad Mobil: 99 54 01 03 – E-post: leder214@njfbil.no

Tillitsvalgt Bjørkelangen: Tormod Rokstad Mobil: 99 54 01 03 – E-post: bjorkelangen214@njfbil.no

Nestleder: Jalil Vahedi – Mobil: 47 28 64 92 –  E-post: nestleder214@njfbil.no

Tillitsvalgt avd. Gardermoen: – Mobil:  –  E-post: nestleder214@njfbil.no

Kasserer: Sven Robert Johannessen – Mobil: 95 05 25 25 – E-post: kasserer214@njfbil.no

Sekretær: Umbrin Zohra – Mobil: 45 63 47 06 – E-post: sekreter214@njfbil.no

Ungdomskontakt:  Lise Johansen – Mobil: 41 36 11 60 – E-post: lisejohansen87@gmail.com

Vara: Aril Randen – Mobil: 45 09 72 03 – E-post: arild.randen@yahoo.no

Vara: Øyvind Johnsrud Olsen – Mobil: 95 24 43 27 – E-post: oeyviols@online.no

Styremedlem/Tillitsvalgt Eidsvoll: Kay Børresen Mobil: 966 22 264 – E-post: eidsvoll214@njfbil.no

Styremedlem/Tillitsvalgt avd. Furubakken: – E-post: furubakken214@njfbil.no

Styremedlem/Tillitsvalgt avd. Lommedalen: Roald Hatten – Mobil: 90 16 89 92 – E-post: lommedalen214@njfbil.no

Styremedlem/Tillitsvalgt avd. Årnes: Knut Hofseth – Mobil:  91 65 94 26 – E-post: aarnes214@njfbil.no

Styremedlem/Tillitsvalgt avd. Gardermoen: Ove Søreng Mobil: 479 01 174 E-post: ovesoreng@gmail.no

Eidsvoll: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Kay Børresen

Bjørkelangen: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Tormod Rokstad

Årnes: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Knut Hofseth

Gardermoen Shuttle: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Jahil Vadedi

Gardermoen: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Ove Søreng

Lommedalen: Klubbleder og lokal tillitsvalgt: Roald Hatten

Furubakken: Klubbleder og lokal tillitsvalgt:

Foreningslederen kan som regional koordinator i henhold til inngått samarbeidsavtale i Nettbuss AS bistå våre lokale tillitsvalgte i enkeltsaker.