Ukategorisert

Normallønnsavtalen i BBA må få økt oppmerksomhet!

Vi taper år etter år. Uten lokale forhandlinger er dette nesten en tapt kamp. Hele bransjen må opp og frem, både i forhold til lønn og status. I 2018 viser tall fra TBU at bussbransjen tapte ca. 1 prosent. Frifagbevegelse har tidligere omtalt at bransjen hadde en negativ lønnsvekst sist år. Et mulig strategisk valg er at alle bussjåfører bærer en korrekt, ren og representativ uniform!Dette vil uansett slå negativt ut. Vi liker gjerne å […]

Utenlandske busser for tog!

Landsrådet følger NSB sin søknad til SD med argusøyne. De ansattes representanter i NSB AS og Nettbuss AS  ber om at saken behandles i begge styrene.

Dette gjør du om sjåføren sitter med mobiltelefonen

Sjåfør for Nettbuss, Svenn Robert Johannessen, reagerer sterkt på at mange av hans kolleger svarer at de bruker mobilen mens de kjører.

Mer samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.

Vi ville at ledelse og tillitsvalgte skulle samarbeide utover det som var rammene innen avtaleverk. Ta steget ut i et nytt handlingsrom som ikke var dekket av lover og avtaler. Dette ville vi gjøre ved å etablere utviklingsprosjekt der tillitsvalgte skulle bli sett på som en ressurs, der ideene kom nedenfra og opp fra dem som sto nærmest oppgavene.

God Jul og Godt Nyttår!

Vi ønsker alle våre medlemmer en God Jul og et Godt Nyttår! Et spesielt ønske går til våre medlemmer som gir sin skjerv for kollektivtransporten og Nettbuss på Julaften, i mellomjulen og Nyttårsaften! Kjør pent og ta vare på deg selv og dine passasjerer!

Ståplasser i kl.II buss.

En artikkel om tema er å finne i NJF magasinet som ligger ute på Frifagbevegelse (siste nummer) AU (arbeidsutvalget+Morten Hansen, LO Media) hadde bedt om et møte med Sverre Myrli (transport- og kommunikasjonskomiteen) sammen med 4 av hans kolleger. Møte ble gjennomført mandag 17. desember 2018 på Stortinget. Tema var ståplasser i buss kl.II. Her kunne vi være enda mer detaljerte enn det avisartikkelen beskriver. Det er lettere å få frem detaljene i et møte […]

Beskatting av frikortet

Informasjon fra HTV/NJF i Nettbuss: Det er nå brakt på det rene at vårt frikort er sett på som en fordel som skal beskattes.. alle avdelingsledere skal informere om dette. det er pr dags dato ikke mulig å si hvor mye den enkelte får plusset på sin inntekt pga frikortet.. dette pga variasjon på hva det koster for bedrift å løse ut disse hos oppdragsgiver… Vi bør be våre medlemmer å vente med å løse […]

Følger i fars fotspor.

Adrian Strand følger nåværende leder av Bilpersonalets Landsråd i sin fars fotspor. Adrian er utdannet flymekaniker med bestått fagbrev! Utdannelsen har et tidsperspektiv på 5 år. Dette var også veien Jan Audun hadde staket ut, men det å flytte fra Trondheim som 16-åring falt han tungt for brystet. Dermed ble det etter hvert sjåføryrket som ble hans valg. Når Adrian har fått inn dette yrket med «morsmelken» er nok mye gjort. Adrian Strand (22) besto […]