DENNE SIDEN ER UNDER REVISJON!

Til alle lesere.

Forbundet har over flere måneder jobbet med et prosjekt som ha fått navnet «Web2print»

Dette innebærer at alle organisasjonsledd vil bli innlemmet i nettsiden www.njf.no, alle foreningsledere vil få en nettadresse (navn)@njf.no

Den 28. november 2019 møtes alle våre foreningsledere for en siste runde med opplæring angående prosjektet.

Som et ledd i dette arbeidet vil Bilpersonalets Landsråd publisere NYHETSBREV jevnlig. Vi har som mål at dette vil komme ut én gang pr. måned!

Hver enkelt forening vil også få mulighet til å gi ut sine egne nyhetsbrev.

Tilbake

Comments are closed.