Lønnsoppgjøret i BBA ferdig.

LO Stat og Spekter er enige om de sentrale tilleggene i lønnsforhandlingene. Her kan du lese om resultatet.

Lønnsoppgjøret i privat sektor – frontfagene – ga et resultat på 3,2%. Det er blitt lagt til grunn også i oppgjøret mellom LO Stat og Spekter.

Resultatet i A- forhandlingene  mellom LO Stat- Spekter ble:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 4.875,- pr.- år.
  • Det gis ytterligere et tillegg på kr. 3.900.pr.år til arbeidstakere(unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med en årslønn på kr. 430.221 eller lavere.

For våre medlemmer i Nettbuss:
I overenskomstområde 5 Nettbuss AS gjøres reguleringsbestemmelsen gjeldende som framgår av resultatet fra forhandlingene som er iht. protokoll datert 19 februar 2018:
«For rutebuss sjåførene gis per 01.04.19 et tillegg på kr. 3 per time som kommer i tillegg til resultatet i mellomoppgjøret, jf. reguleringsbestemmelse i BBA §5.5.1.4 likevel slik at:
-Den del av eventuelle sentrale tillegg i mellomoppgjøret, som i sum utgjør mer en 1 kr., går til fradrag i ovenstående tilligg med 50 %.»
Dette innebærer at Bussjåførene i årets oppgjør får kr. 2,50 + kr. 2,25, dvs. totalt kr. 4,75.

Protokolltilførsel fra LO Stat:
Lo stat forutsetter at arbeidsgiver sørger for at de ansatte ikke blir økonomisk skadelidende som følge av de nye skattereglene for fribilletter i transportselskapene.
B-delsforhandlingene i BBA er forankret i ovenfornevnte reguleringsbestemmelse.

Total ramme for oppgjøret var 3,2 prosent. Av dette er:

  • 1,1 prosent overheng fra i fjor
  • 1,3 prosent lønnsglidning
  • 0,8 prosent «datotillegg» per 1. april
  • Kronetillegg til alle grupper: kr. 2,50 per time
Tilbake

Comments are closed.