Nye NSB vil hete Vy

Det å bruke inntil 280 millioner kroner på å bytte ut merkevaren NSB mot noe ukjent og nytt er vanskelig å forstå. Men det verste er nok ikke de to bokstavene.

Derimot er det oppsplittingen av den tradisjonsrike statsbanen som er det verste. Samtidig som at mannen i gata ikke vet hva NSB i virkeligheten er. Det er ikke bare her det har skjedd endringer over tid. Privatisering og jernbanereformen som denne regjeringen har drevet på med i lengre tid beskriver dette.

NSB eier ikke lenger togene. Det er det Norske Tog som gjør og leier ut til operatørene. Enn så lenge er det Mantena AS som driver vedlikeholdet, men også denne bedriften lever med anbuds spøkelset hengende over seg. Stasjonsbygningene eies av BaneNor Eiendom.  Infrastrukturen eies av BaneNor, tidligere Jernbaneverket, igjen utskilt fra NSB i 1998. Billettsalg er skilt ut og heter nå Entur AS. Vedlikeholdet av «kjøreveien» og signalanlegg har Baneservice AS ansvaret for.

Monopolet på å kjøre tog i Norge har allerede NSB mistet, da engelske GoAhead har vunnet den første anbudspakken på Sørlandsbanen. Flere utenlandske transportkonsern ønsker å overta trafikken på de øvrige banestrekningen som fortløpende legges ut på anbud. Dette gjelder Dovrebanen, Rørosbanen og Bergensbanen. Kanskje blir det Vy som vinner noen eller aller helst alle av disse.

Med andre ord står NSB robbet inn til skinnet. De har arbeidsgiveransvaret for førere og konduktører. Med felles uniform med resten av Vy Gruppen. Vi får krysse fingrene for at noen av nevnte anbud vinnes av NSB.

Der det tidligere vår en administrasjon i ett selskap har det vokst frem ditto AS med tilsvarende styrer og staber.

Har jernbanereformen så langt gitt oss flere og bedre tog i rute? Å nei da. Kun nye tog som leies ut til vinnende selskap. Og hva dette så langt har kostet beløper seg nok til godt og vel en milliard, skal vi tro på tallene fra SD.

Ser vi på at noe av overskuddet fra NSB konsernet (50%) går tilbake til staten, så kan vi i fremtiden skyte en hvit pil etter denne. Alt overskudd går til de vinnende selskapene. I første omgang ut av landet.

Ser vi noe tilbake i tid var NSB Biltrafikk en divisjon i den tids NSB. I 2000 ble selskapet skilt ut som Nettbuss AS.

Med andre ord har vi vært innom bl.a. navnebytte tidligere. Og den felles uniformen vi hadde med det øvrige NSB forsvant med det nye Nettbuss.

Mange av de «gamle» ansatte i NSB Biltrafikk så for seg at dette ville være det første steget mot at eier (SD) ønsket å gå videre mot salg av selskapet. Lik det som skjedde med Nettlast.

Nå kan vi vise til 18-19 års erfaring der Nettbuss har blitt en svært god merkevare. Her scorer selskapet svært godt på kundemålinger der bl.a. den svenske virksomheten er i tetsjiktet.

Flere ansatte har vært kritiske til at navnet bør synliggjøre hvilken bransje bedriften tilhører. I bussbransjen konkurrerer vi med Nobina, Tide og Boreal!!!

Så hvorfor skal vi ikke lykkes med Vy gruppen!

Tilbake

Comments are closed.