Utenlandske busser for tog!

Landsrådet følger NSB sin søknad til SD med argusøyne.

De ansattes representanter i NSB AS og Nettbuss AS  ber om at saken behandles i begge styrene.https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/nsb-vil-leie-inn-utenlandske-busser-og-sjaforer-til-buss-for-tog–nsb-ma-ikke-fa-drive-sosial-dumping-6.158.608200.97b9255285

Tilbake

Comments are closed.