Mer samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.

Vi ville at ledelse og tillitsvalgte skulle samarbeide utover det som var rammene innen avtaleverk. Ta steget ut i et nytt handlingsrom som ikke var dekket av lover og avtaler. Dette ville vi gjøre ved å etablere utviklingsprosjekt der tillitsvalgte skulle bli sett på som en ressurs, der ideene kom nedenfra og opp fra dem som sto nærmest oppgavene.

https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2019/01/11/Mer-samarbeid-mellom-ledelse-og-tillitsvalgte-18211005.ece

Tilbake

Comments are closed.