Ståplasser i kl.II buss.

En artikkel om tema er å finne i NJF magasinet som ligger ute på Frifagbevegelse (siste nummer)
AU (arbeidsutvalget+Morten Hansen, LO Media) hadde bedt om et møte med Sverre Myrli (transport- og kommunikasjonskomiteen) sammen med 4 av hans kolleger. Møte ble gjennomført mandag 17. desember 2018 på Stortinget.
Tema var ståplasser i buss kl.II. Her kunne vi være enda mer detaljerte enn det avisartikkelen beskriver. Det er lettere å få frem detaljene i et møte enn i en avisartikkel, naturlig nok. Mye av innholdet var det samme og det ble stilt avklarende spørsmål underveis fra komitemedlemmene. De takket for at vi har valgt å prioritere denne saken samt å bringe den inn for politisk behandling.
Det ble bekreftet at budskapet var forstått og at de forsto problemstillingene. De ga også uttrykk om full forståelse for de mange vanskelige vurderinger sjåførene står ovenfor daglig.
Morten Hansen vil følge opp vårt møte med Myrli & co når spørsmålet er stilt i Stortinget til samferdselsministeren.
Dette er nok et langt lerret å bleke men en plass må man jo som kjent begynne! Målet vårt er at kl. II ikke vil være et alternativ i fremtiden!
Tilbake

Comments are closed.