Mer gods fra vei til bane.

Den tradisjonsrike papirfabrikken i Trondheim har en stor kunde i Østerrike. Til nå er papir og kartong blitt sendt i vogntog på den 2345 kilometer lange turen mellom Ranheim og trykkeriet i den østerrikske hovedstaden Wien. Fra og med nå skal transporten gå med tog fra Trondheim til Drammen, derfra med skip til Rotterdam, og på den siste etappen med tog fra den nederlandske kjempehavnen til Østerrike.

https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2018/09/05/Papirfabrikken-gj%C3%B8r-det-som-mange-andre-bare-har-pratet-om-i-mange-%C3%A5r-17434239.ece

Tilbake

Comments are closed.