Buss for tog!

Nok en gang er dette et nyhetsoppslag. Dette gjentar seg gang på gang, år etter år.

Som tillitsvalgte har vi satt dette på dagsordenen på flere arenaer. Både på konsernnivå i NSB og Nettbuss. Men vi lykkes ikke med å få tilslutning til våre krav om at alle planlagte avvikskjøringer må foregå i egen regi.

Spørmålet blir besvart med at Nettbuss ikke har økonomisk ryggrad for å ha denne «reservestyrken» stående i 3/4 av året når denne kun kan utnyttes kun en 1/4 av året!? Når vi ser at avvikskjøring foregår gjennom nesten hele året i Oslo området, finner vi denne argumentasjonen underlig!

Her bør nok en arbeidsgruppe bestående av ledere og tillitsvalgte i «nye NSB» møtes i en såkalt «workshop» for å se på hele problemstillingen.

Landsrådet tar opp tråden og fører denne videre via forbundet.https://www.nrk.no/norge/nsb_-_-vi-har-stovsugd-markedet-for-busser-1.14108664

Tilbake

Comments are closed.