Sommerhilsen fra Bilpersonalet Møre!

Kjell Løndal er leder av avdelingen og har valgt å hilse sine medlemmer og andre kolleger i området med et kakestykke.

Et flott tiltak og en gjennomført kake med logo og en hilsen.

Her er det bare å følge opp.

Redaksjonen utfordrer de andre avdelingene til å berette om tilsvarende aktiviteter!

Tilbake

Comments are closed.