Reisetid = arbeidstid

Høyesterett slår fast at offentlig ansatte som er sendt på reise og som står til arbeidsgivers disposisjon under reisen, skal regne selve reisen som arbeidstid.

Dommen er relevant for flere hundre tusen arbeidstakere her i landet. Slike regelverket blir praktisert i dag, vil reisetiden normalt regnes som fritid, og man vil ikke ha rett til lønn eller avspasering med mindre det er avtalt med arbeidsgiver.

Utgangspunktet for vurderingen er saken til en norsk politimann som til vanlig arbeidet på Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane. I flere tilfeller der han ble sendt ut på oppdrag andre steder i regionen, ble reisetiden ikke godkjent som arbeidstid.

https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2018/05/08/H%C3%B8yesterett-avgj%C3%B8r-om-reisetid-er-arbeidstid-16653329.ece

Tilbake

Comments are closed.