HUSK Å GI DIN STEMME TIL STYREVALGENE!

Det skal velges styremedlemmer og varamedlemmer til styret i NSB AS (konsernstyret). Det skal samtidig velges medlemmer og varamedlemmer til styret i Nettbuss AS og Nettbuss Travel AS. Valgene skal foregå som forholdstallsvalg (listevalg).

Forslag til kandidater er innkommet valgstyrene innen fristens utløp.

I begge valg er det levert felleslister fra LO forbundene.

Fra vår organisasjon (Bilpersonalet i NJF) er det landsrådsleder Jan Audun Strand som er 3. kandidat på listen til NSB. Han er 50% frikjøpt  i denne rollen. Den andre andelen på 50% utøver han i sitt yrke som bussjåfør i Trondheim.

Vår andre kandidat er nestleder i landsrådet Ola Skorem (bilde) som er 3. kandidat på listen til Nettbuss. Han er frikjøpt 10% i denne rollen og i de andre 90% utøver også han sitt yrke som bussjåfør med stasjonering Flisa. På varaplass finner vi Finn Arne Solberg som fungerer i rollen som hovedtillitsvalgt i Nettbuss for Bilpersonalet/NJF.

Vi er også kjent med at YTF har levert egen liste til begge valgene!

Praktisk gjennomføring av valgene.
Valget skal gjennomføres elektronisk. Leverandør av valgløsning er Kantar TNS.
Informasjonsmateriell sendes ut elektronisk. I tillegg legges det informasjon på Nettbuss intranett
For ansatte uten e-postadresse må informasjon sendes per post.
I Nettbuss Travel gjelder dette ca 15 ansatte (oversikt fremskaffes av lønn)
I Nettbuss AS gjelder dette ca 175 (oversikt fremskaffes av lønn)

Dispensasjon fra Representasjonsforskriften:
«Ved valg av de ansattes styrerepresentanter i Norges Statsbaner AS og
datterselskaper av dette, anses også personer som har permisjon fra Norges
Statsbaner AS eller datterselskaper av dette selskapet for å utføre arbeid i de
ansattes organisasjoner som i det alt vesentlige organiserer ansatte i NSB-konsernet,
som «ansatt» i selskapet, jf. representasjonsforskriften § 1 (a).»

Tilbake

Comments are closed.