Uravstemning 2018

Hovedtariffoppgjøret 2018 er gjennomført i et samordnet oppgjør. Det innebærer at partene sentralt har gjennomført forhandlinger i Spekter/LO Stat og NHO/LO.
Bransjeavtalen er videreført i sin helhet og er fortsatt lik i privat og statlig sektor. Dette er det grunnleggende viktige prinsippet i anbudsregimet innenfor buss.
Slitertillegget og avtale om forbedret AFP er innført i Bransjeavtalen.
Det er avtalt et kronetillegg på Kr 1,30 pr time.

  • AFP-ordningen er sikret for fremtiden med en forpliktende avtale om en ny og bedre ordning. Partene vil nedsette et utvalg som skal utrede dette. Frist er satt til 1. januar 2019.
  • Sikring av dagens ordning som skal tette hullene slik at  færre uforskyldt vil miste retten til AFP på grunn av nedbemanning.
  • Grensen for hvor lenge man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP er forlenget fra 26 til 104 uker i dagens ordning.
  • Alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi opptjening i den nye ordningen. Du vil ta med deg opptjent AFP i en tariffbedrift videre, selv om du bytter jobb. Arbeidstakere vil få større motivasjon til å jobbe i AFP-bedrifter.
  • Full opptjening i den nye ordningen vil være på linje med dagens nivå.
  • Et slitertillegg for arbeidstakere som ikke klarer å stå i arbeidet lengre enn til 62-64 år. Ytelsen vil bli utbetalt hvert år til de fyller 80 år.

I forbindelse med uravstemningen i Nettbuss vi vi rette oppmerksomheten på at det er satt av kr 3,- pr time som kommer i tillegg til resultatet i Mellomoppgjøret i 2019. Disse er sikret!

Det er forankret i Reguleringsbestemmelsene rutebuss, i Bussbransjeavtalen( BBA )§ 5.5.1.4.

Vi oppfordrer nok en gang medlemmene til å stemmer JA til oppgjøret.

Norsk Jernbaneforbund anbefaler medlemmene å stemme ja det fremforhandlede resultatet.

Alle medlemmer med registrert e-post og/eller mobiltelefon hos forbundet vil motta e-post og/eller sms

Dere kan begynne å stemme fra 17. april 2018 kl 12.00

Frist for avstemming er satt til 26. april 2018 kl 14.00

Jan Audun Strand       Finn Arne Solberg       Jane Sæthre

Landsrådsleder           Hovedtillitsvalgt         Forbundsleder

Tilbake

Comments are closed.