Medlemmene sa ja til lønnsoppgjøret

71,2 prosent har stemt ja, mens 28,2 prosent har stemt nei. Valgdeltagelsen var på 50,2 prosent.

Slitertillegget.

Mens LO og NHO meklet på overtid hos Riksmekleren første helgen i april, benket LO Stats og Spekters delegasjoner seg til mekling i Nettbuss på Thon Hotel Opera søndag 8. april. Kravene var de samme som i meklingen mellom LO og NHO.

Da LO og NHO ble enige om å erstatte Sluttvederlagsordningen med slitertillegget, ble de enige om en ordning som ikke eksisterer i Spekter-området. Det kunne ført til forskjellige bussbransjeavtale og funksjonæroverenskomst, avhengig om arbeidsgiver er i Spekter eller NHO. LO Stat og Spekter tok pause i meklingen, for å avvente om floken kunne løses i de sentrale forhandlingene i Spekter.

– Nå er den floken løst og medlemmene har stemt ja til forslaget. Dermed vil vi fortsatt ha en likelydende bussbransjeavtale i Spekter og NHO-området, sier Øystein Gudbrands.

Hovedintensjonen er like avtaler.

2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund er tilfreds med at vi fortsatt har to like bussbransjeavtaler.

– Dette har hele tiden vært hovedintensjonen med parallelliteten mellom Spekter og NHO området, at vi skulle ha tilnærmet likelydende bussavtaler. Det har vi fortsatt, sier Dag-Einar Sivertsen.

Tilbake

Comments are closed.