Kollisjonssikkerhet for bussjåfører.

I etterkant av flere dødsulykker i den senere tid, har organisasjonene i Nettbuss og vernetjenesten rettet en henvendelse til Samferdselsministeren, Transport og kommunikasjonskomiteen og Samferdselskomiteene i alle fylker. Verneombudet i avd. Lommedalen  Marianne Nattestad har over lang tid prøvd å få departementet på banen, uten at disse har respondert. Men takket iherdig innsats fra ovennevnte har vi omsider lykkes med å få kontakt. På bakgrunn av dette har SD (Samferdselsdepartementet) svart ut vår henvendelsen og […]

Dom om regulær ukehvil i førerhytten

Kanskje dette ikke er kjent vedrørende EU-Domstolens domsavgjørelse i saken om regulær ukehvil i kabinen, men det er nå avklart at det er forbudt å ta regulær ukehvil i lastebilen, slik vi hele tiden har forstått EU-reglene i Norge. Gjennomgangen viser at det tross alt er en viss logikk i det EU driver med!! Jeg tenker særlig på henvisningen om at det i det opprinnelige forslaget til forordning fra Kommisjonen ikke var sondret mellom regulære […]

Meld deg på kurs!

Er du en mulig fremtidig tillitsvalgt, ber vi deg følge vedlagte link. Meld deg på kurs i regi av forbundet! Du får fri med lønn og dekning av opphold, mat og reiseutgifter.

Ny fagredaktør av NJF magasinet.

Tidligere redaktør Øystein Bråthen har gått av med pensjon og erstattes av Morten Hansen. Kontaktinformasjon: Morten Hansen Fagredaktør, NJF-magasinet 913 75 901 morten.hansen@lomedia.no  

Ulykke glatte veier.

Et bønn fra medlem og fører av ulykkesbussen: Ulykke. Det er glatt på stedet. Vi ser det hele tiden. Det er glatt på ulykkesstedet. Vanskelig kjøreforhold det anbefales å la bilen stå. Torsdag skjedde det igjen. En tragisk ulykke med dødelig utgang. Buss og personbil. I personbilen satt det tre personer hvorav en ble drept og to ble alvorlig skadet. I bussen var det en reisende og sjåføren. Begge fysisk uskadd. Det kunne vært en […]

Seksuell trakassering – disse reglene må du kunne!

Seksuell trakassering er et tema som for alvor ble aktuelt etter #metoo-kampanjen i 2017 og Giske-saken. Men hva er egentlig seksuell trakassering? Og hvilke regler gjelder for oppfølging av seksuell trakassering på arbeidsplassen?

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Vi ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytt år! Tariffoppgjøret 2018 er en av våre viktigste oppgaver neste år. En annen prioritert sak vi har stort fokus på er veien videre for oss og forbundet. Landsmøtet i 2016 vedtok å gi NJFs administrasjon fullmakt til å starte forhandlinger med andre forbund. Forslaget åpnet for flere muligheter: Tettere samarbeid, å gå sammen med andre og å etablere et nytt fagforbund.

Lånekassen tilpasses bussjåførutdanningen

I statsbudsjettet for 2018 åpnes det for at Lånekassen skal kunne støtte bussjåførutdanning for voksne personer. Budsjettet vedtas i disse dager, og ordningen vil gjelde fra august 2018. -Dette er et gjennombrudd for bussnæringen. Lånekassen har til nå ikke kunnet finansiere utdanninger som er kortere enn ett semester. Vi håper ordningen nå utformes slik at den blir attraktiv for alle dem som vil bli bussjåfører, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport. Utdanningen består […]