HUSK Å GI DIN STEMME TIL STYREVALGENE!

Det skal velges styremedlemmer og varamedlemmer til styret i NSB AS (konsernstyret). Det skal samtidig velges medlemmer og varamedlemmer til styret i Nettbuss AS og Nettbuss Travel AS. Valgene skal foregå som forholdstallsvalg (listevalg). Forslag til kandidater er innkommet valgstyrene innen fristens utløp. I begge valg er det levert felleslister fra LO forbundene. Fra vår organisasjon (Bilpersonalet i NJF) er det landsrådsleder Jan Audun Strand som er 3. kandidat på listen til NSB. Han er […]

Digital sykemelding

VIKTIG INFORMASJON OM SYKEMELDINGER! NAV har innført digitale sykmeldinger som vi alle skal benytte. VIKTIG: • Når du er hos legen; be om digital sykmelding (noen sykehus og spesialister har ikke mulighet å sende digitalt ennå, da gjelder gamle rutiner) • Etter at du har fått sykemelding fra legen vil du få en SMS/e-post fra NAV. Følg instruksjoner du får der. Du må selv sende digital sykmelding fra nav.no snarest – det går ikke automatisk. […]

Medlemmene sa ja til lønnsoppgjøret

71,2 prosent har stemt ja, mens 28,2 prosent har stemt nei. Valgdeltagelsen var på 50,2 prosent. Slitertillegget. Mens LO og NHO meklet på overtid hos Riksmekleren første helgen i april, benket LO Stats og Spekters delegasjoner seg til mekling i Nettbuss på Thon Hotel Opera søndag 8. april. Kravene var de samme som i meklingen mellom LO og NHO. Da LO og NHO ble enige om å erstatte Sluttvederlagsordningen med slitertillegget, ble de enige om en ordning […]

Innspurt i uravstemningen.

Frifagbevegelse har publisert et innlegg fra foreningsleder i avd. 24 Loke Borgersen. Fornuftige tanker og meninger fra en særdeles engasjert leder der dere kan lese om hans vinkling i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Uravstemning 2018

Hovedtariffoppgjøret 2018 er gjennomført i et samordnet oppgjør. Det innebærer at partene sentralt har gjennomført forhandlinger i Spekter/LO Stat og NHO/LO. Bransjeavtalen er videreført i sin helhet og er fortsatt lik i privat og statlig sektor. Dette er det grunnleggende viktige prinsippet i anbudsregimet innenfor buss. Slitertillegget og avtale om forbedret AFP er innført i Bransjeavtalen. Det er avtalt et kronetillegg på Kr 1,30 pr time. AFP-ordningen er sikret for fremtiden med en forpliktende avtale […]

Tariff 2018 VIII

Ingen streik i Nettbuss. Lønnsoppgjøret er endelig i havn. Nå går meklingsresultatet til uravstemning med frist 27. april. Informasjon om dette kommer fra forbundet innen 18. april 2018

Tariff 2018 VII

De sentrale forhandlingene for A-delen i Spekter startet tirsdag. – Vi krever økt kjøpekraft til alle, lavtlønnstillegg og at lønnsforskjellene reduseres for de med høyere utdanning, sier LO Stats nestleder Eivind Gran. LO Stat krever et generelt tillegg til alle på 1.950 kroner. Det kreves et lavtlønnstillegg på 4.875 kroner til de som tjener 417.726 kroner eller mindre. LO Stats krav holder seg innenfor rammene av frontfaget, det vil si 2,8 prosent. A-delen gjelder for […]

Tariff 2018 VI

Som kjent gjenopptas meklingen i Spekter/Nettbuss vs LO Stat 10. april 2018 på ettermiddagen. Forhandlingsfrist er satt til kl. 24:00. Siden oppdateres fortløpende underveis!