Nye NSB vil hete Vy

Det å bruke inntil 280 millioner kroner på å bytte ut merkevaren NSB mot noe ukjent og nytt er vanskelig å forstå. Men det verste er nok ikke de to bokstavene. Derimot er det oppsplittingen av den tradisjonsrike statsbanen som er det verste. Samtidig som at mannen i gata ikke vet hva NSB i virkeligheten er. Det er ikke bare her det har skjedd endringer over tid. Privatisering og jernbanereformen som denne regjeringen har drevet […]

Innboforsikringen ble kjempet frem av fagbevegelsen

Fagbevegelsen har jobbet frem mange goder for sine medlemmer og vunnet frem i flere saker. Andre er dog dessverre tapt! Mye kan nevnes og en av disse godene er innboforsikringen. Denne er en av fagbevegelsens store fanesak. Les mer her: https://www.lofavor.no/kampenformange

Normallønnsavtalen i BBA må få økt oppmerksomhet!

Vi taper år etter år. Uten lokale forhandlinger er dette nesten en tapt kamp. Hele bransjen må opp og frem, både i forhold til lønn og status. I 2018 viser tall fra TBU at bussbransjen tapte ca. 1 prosent. Frifagbevegelse har tidligere omtalt at bransjen hadde en negativ lønnsvekst sist år. Et mulig strategisk valg er at alle bussjåfører bærer en korrekt, ren og representativ uniform!Dette vil uansett slå negativt ut. Vi liker gjerne å […]

Utenlandske busser for tog!

Landsrådet følger NSB sin søknad til SD med argusøyne. De ansattes representanter i NSB AS og Nettbuss AS  ber om at saken behandles i begge styrene.

Dette gjør du om sjåføren sitter med mobiltelefonen

Sjåfør for Nettbuss, Svenn Robert Johannessen, reagerer sterkt på at mange av hans kolleger svarer at de bruker mobilen mens de kjører.

Mer samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.

Vi ville at ledelse og tillitsvalgte skulle samarbeide utover det som var rammene innen avtaleverk. Ta steget ut i et nytt handlingsrom som ikke var dekket av lover og avtaler. Dette ville vi gjøre ved å etablere utviklingsprosjekt der tillitsvalgte skulle bli sett på som en ressurs, der ideene kom nedenfra og opp fra dem som sto nærmest oppgavene.

God Jul og Godt Nyttår!

Vi ønsker alle våre medlemmer en God Jul og et Godt Nyttår! Et spesielt ønske går til våre medlemmer som gir sin skjerv for kollektivtransporten og Nettbuss på Julaften, i mellomjulen og Nyttårsaften! Kjør pent og ta vare på deg selv og dine passasjerer!

Ståplasser i kl.II buss.

En artikkel om tema er å finne i NJF magasinet som ligger ute på Frifagbevegelse (siste nummer) AU (arbeidsutvalget+Morten Hansen, LO Media) hadde bedt om et møte med Sverre Myrli (transport- og kommunikasjonskomiteen) sammen med 4 av hans kolleger. Møte ble gjennomført mandag 17. desember 2018 på Stortinget. Tema var ståplasser i buss kl.II. Her kunne vi være enda mer detaljerte enn det avisartikkelen beskriver. Det er lettere å få frem detaljene i et møte […]