Trøndelag fylkeskommune vurderer å droppe framtidige bussanbud!

– En viktig seier, sier leder av Fagforbundet Trondheim og Arbeiderparti-politiker i fylkestinget, Sonia Tangen. Flertallet i fylkestinget ber rådmannen om å legge fram en utredning i desember. Den skal inneholde en plan for å drive busstrafikken i egenregi, framfor å sette tjenesten ut på anbud, slik det er gjort siden tidlig på 2000-tallet. Høyres Torhild Aarbergsbotten, som også sitter i fylkets hovedutvalg for transport, varsler at kampen om anbud eller egenregi på ingen måte […]

Trøndelag foreslår en restriktiv ekspressbusspolitikk

Trøndelag fylkeskommune vil innføre nye og mer restriktive retningslinjer for tildeling av løyver for ekspressbussruter. Bransjen frykter at disse vil gjøre det uinteressant å drive ekspressbussvirksomhet i fylket. Dette vil kundene, distriktene, miljøet, reiselivet og skattebetalerne tape på.

Mer gods fra vei til bane.

Den tradisjonsrike papirfabrikken i Trondheim har en stor kunde i Østerrike. Til nå er papir og kartong blitt sendt i vogntog på den 2345 kilometer lange turen mellom Ranheim og trykkeriet i den østerrikske hovedstaden Wien. Fra og med nå skal transporten gå med tog fra Trondheim til Drammen, derfra med skip til Rotterdam, og på den siste etappen med tog fra den nederlandske kjempehavnen til Østerrike.

Trønderbilene vant storkontrakt i Sverige.

Det Torghatten-eide selskapet er derved etablert i nabolandet. Opprinnelig vant Nettbuss anbudet i desember 2018, men dette ble påklaget til Förvaltningsrätten.

Ingen streik i NSB

LO Stat og Spekter ble enige om oppgjøret i NSB, fredag ettermiddag. Dermed slipper Norsk Jernbaneforbund (NJF) og NSB å ta turen til Riksmekleren på mandag – og de reisende slipper å frykte streik fra tirsdag morgen.

Buss for tog!

Nok en gang er dette et nyhetsoppslag. Dette gjentar seg gang på gang, år etter år. Som tillitsvalgte har vi satt dette på dagsordenen på flere arenaer. Både på konsernnivå i NSB og Nettbuss. Men vi lykkes ikke med å få tilslutning til våre krav om at alle planlagte avvikskjøringer må foregå i egen regi. Spørmålet blir besvart med at Nettbuss ikke har økonomisk ryggrad for å ha denne «reservestyrken» stående i 3/4 av året […]

Sommerhilsen fra Bilpersonalet Møre!

Kjell Løndal er leder av avdelingen og har valgt å hilse sine medlemmer og andre kolleger i området med et kakestykke. Et flott tiltak og en gjennomført kake med logo og en hilsen. Her er det bare å følge opp. Redaksjonen utfordrer de andre avdelingene til å berette om tilsvarende aktiviteter!

Reisetid = arbeidstid

Høyesterett slår fast at offentlig ansatte som er sendt på reise og som står til arbeidsgivers disposisjon under reisen, skal regne selve reisen som arbeidstid. Dommen er relevant for flere hundre tusen arbeidstakere her i landet. Slike regelverket blir praktisert i dag, vil reisetiden normalt regnes som fritid, og man vil ikke ha rett til lønn eller avspasering med mindre det er avtalt med arbeidsgiver. Utgangspunktet for vurderingen er saken til en norsk politimann som […]