DENNE SIDEN ER UNDER REVISJON!

Til alle lesere. Forbundet har over flere måneder jobbet med et prosjekt som ha fått navnet «Web2print» Dette innebærer at alle organisasjonsledd vil bli innlemmet i nettsiden www.njf.no, alle foreningsledere vil få en nettadresse (navn)@njf.no Den 28. november 2019 møtes alle våre foreningsledere for en siste runde med opplæring angående prosjektet. Som et ledd i dette arbeidet vil Bilpersonalets Landsråd publisere NYHETSBREV jevnlig. Vi har som mål at dette vil komme ut én gang pr. […]

Parker lønna – ikke bussen

Redaktør i vårt fagblad Morten Hansen har laget en kommentar som er lagt ut i Frifagbevegelse. Et veldig bra og reflektert innlegg som vi setter stor pris på.https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/parker-bussen–ikke-lonna-6.158.621488.68f49d5ddf

Må se langt etter lønnsløft.

I fjor ble det et magert oppgjør for bussjåførene. I år var det forventninger til at det tapte skulle bli tatt inn. Likevel uteble de store lønnstilleggene. – Jeg er ikke fornøyd. Jeg føler meg verdiløs. Jeg føler meg lurt – enda en gang. https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/bussjafor-umbrin-zohra-og-kollegene-ma-se-langt-etter-lonnsloft–jeg-foler-meg-lurt-6.158.621455.c95c8b25b3

Lønnsoppgjøret i BBA ferdig.

LO Stat og Spekter er enige om de sentrale tilleggene i lønnsforhandlingene. Her kan du lese om resultatet. Lønnsoppgjøret i privat sektor – frontfagene – ga et resultat på 3,2%. Det er blitt lagt til grunn også i oppgjøret mellom LO Stat og Spekter. Resultatet i A- forhandlingene  mellom LO Stat- Spekter ble: Det gis et generelt tillegg på kr. 4.875,- pr.- år. Det gis ytterligere et tillegg på kr. 3.900.pr.år til arbeidstakere(unntatt lærlinger og […]

Nye NSB vil hete Vy

Det å bruke inntil 280 millioner kroner på å bytte ut merkevaren NSB mot noe ukjent og nytt er vanskelig å forstå. Men det verste er nok ikke de to bokstavene. Derimot er det oppsplittingen av den tradisjonsrike statsbanen som er det verste. Samtidig som at mannen i gata ikke vet hva NSB i virkeligheten er. Det er ikke bare her det har skjedd endringer over tid. Privatisering og jernbanereformen som denne regjeringen har drevet […]

Innboforsikringen ble kjempet frem av fagbevegelsen

Fagbevegelsen har jobbet frem mange goder for sine medlemmer og vunnet frem i flere saker. Andre er dog dessverre tapt! Mye kan nevnes og en av disse godene er innboforsikringen. Denne er en av fagbevegelsens store fanesak. Les mer her: https://www.lofavor.no/kampenformange

Normallønnsavtalen i BBA må få økt oppmerksomhet!

Vi taper år etter år. Uten lokale forhandlinger er dette nesten en tapt kamp. Hele bransjen må opp og frem, både i forhold til lønn og status. I 2018 viser tall fra TBU at bussbransjen tapte ca. 1 prosent. Frifagbevegelse har tidligere omtalt at bransjen hadde en negativ lønnsvekst sist år. Et mulig strategisk valg er at alle bussjåfører bærer en korrekt, ren og representativ uniform!Dette vil uansett slå negativt ut. Vi liker gjerne å […]

Utenlandske busser for tog!

Landsrådet følger NSB sin søknad til SD med argusøyne. De ansattes representanter i NSB AS og Nettbuss AS  ber om at saken behandles i begge styrene.